ESTATUTOS

A Asociación do Centro de Desenvolvemento Rural de Portas Abertas, ten personalidade xurídica propia, e goza de plena autonomía no exercicio das súas actividades de acordo cos estatutos e de acordo coa lexislación vixente, sen motivo de lucro.

Ir al contenido