MISIÓN

VISIÓN

Contribuír á creación dun medio ambiente rural desenvolvido e sostible, económico, social, cultural e humano.

OBXECTIVOS

 • Ser un foco de iniciativas encamiñadas a promover e canalizar accións conxuntas coa Administración e outras entidades para a promoción social, educativa e económica das áreas rurais.
 • Traballar con grupos especialmente desfavorecidos para promover o desenvolvemento persoal e unha mellor calidade de vida.
 • Promover a participación e desenvolvemento de todos os membros da comunidade: nenos/as, mozos/as, persoas maiores, persoas con discapacidade e outros grupos en situacións de exclusión social.
 • Promover recursos e equipamentos sociais que permitan a atención dos distintos grupos sociais dos nosos pobos.

VALORES

Os valores do CDR Portas Abertas están presentes no día a día da entidade e no seu traballo e son un reflexo da misión e visión.

 • Benestar social da comunidade rural: entendido como un conxunto de factores que interveñen na calidade de vida e na persoa e fan que a súa existencia posea todos aqueles elementos que levan tranquilidade e satisfacción humana.
 • Integridade: significa traballar nun territorio con todos os segmentos da poboación (nenos/as, mozos/as, homes, mulleres, anciáns, migrantes, persoas con discapacidade e nunha situación de exclusión social, etc.) que cubran todos os niveis da persoa: social, económica , medio ambiente, cultura e / ou adestramento.
 • Sostibilidade: a procura dun equilibrio soportable e viable, equilibrado, viable e equitativo dos niveis ambientais, económicos e sociais que satisfaga as necesidades da poboación sen comprometer as xeracións futuras.
 • Participación: faga á persoa protagonista do seu papel na sociedade na que viven, dándolles as ferramentas necesarias para iso.
 • Calidade: no noso traballo e no esforzo na mellora continua da nosa xestión.
 • Traballo en equipo: coordinación, participación e participación dos órganos de goberno da entidade, profesionais, voluntarios/as, beneficiarios/as das accións e axentes sociais de cada área.
 • Transparencia: baseada na calidade e ética como centro de xestión das accións desenvolvidas polo CDR Portas Abertas.
  Respecto polas persoas: defender os dereitos das persoas máis vulnerables e apoialas no desenvolvemento e promoción, respectando as súas propias decisións.
 • Solidariedade: facilitar o apoio e os recursos necesarios para mitigar a poboación rural, favorecendo as condicións para un ambiente no que as desigualdades socioeconómicas, culturais e de desenvolvemento sexan reducidas.
Ir al contenido