Promoción de Actuacións de Servizos Sociais Comunitarios e Inclusión Social para os Anos 2023 a 2025

As ONG axudaron a 89 mil persoas a sair da pobreza e/ou exclusión social gracias á ‘X Solidaria’
09/05/2024
Mostrar todo

Promoción de Actuacións de Servizos Sociais Comunitarios e Inclusión Social para os Anos 2023 a 2025

Dende o pasado 1 de decembro e ata o 30 de abril de 2025 continúan en marcha os Programas de Inclusión social e Loita contra a Pobreza.
As liñas subvencionadas son tres:
• Cobertura de necesidade de alimento
• Valoración, orientación e información.
• Provisión de recursos básicos
Estos programas estan financiados ao abeiro da ORDE do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027

Ir al contenido