Promoción de Actuacións de Servizos Sociais Comunitarios e Inclusión Social para os Anos 2023 a 2025

AQUÍ VOS PRESENTAMOS OS CARTEIS DOS NOSOS PROGRAMAS PARA O ANO 2024
23/01/2024
Programa estatal FSE+ de Inserción social, garantía infantil e loita contra a pobreza
31/01/2024
Mostrar todo

Promoción de Actuacións de Servizos Sociais Comunitarios e Inclusión Social para os Anos 2023 a 2025

Consellería de Política Social e Xuventude

 ORDE do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e procédese á súa convocatoria (código de procedemento BS631A)

A presente orde pretende impulsar programas baseados principalmente na atención a persoas que atravesan por procesos de enfraquecemento dos seus vínculos persoais e/o sociais e que precisan dun acompañamento técnico que facilite e/o posibilite a súa inserción social e laboral. Dentro deste contexto, os perceptores de rendas mínimas, persoas pertencentes a colectivos con dificultades de integración social e as persoas inmigrantes, entre outros, considerásense grupos vulnerables e, por tanto, susceptibles de ser destinatarios de accións que os acompañen no seu proceso de cambio.

Estas tipoloxías de programas serán cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+), nunha porcentaxe do 60 %, a través do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, as demais contías correspondentes están subvencionadas con fondos propios dá Xunta de Galicia.

Estas axudas van dende ou 01/12/2023 ata ou 30/04/2025

As liñas subvencionadas son tres:

•             4.1.b)1º Cobertura de necesidade de alimento

•             4.1.b)1º Valoración, orientación e información.

•             4.1.b)1º Provisión de recursos básicos

Ir al contenido