Programas 2023: Galicia Acolledora

CONCILIA RURAL
09/02/2023
Programas 2023: Medioambiente
09/02/2023
Mostrar todo

Programas 2023: Galicia Acolledora

Mediante este programa traballaremos coa poboación inmigrante dos territorios de referencia de forma integral, facilitando a incorporación ás actividades xerais deseñadas con e para a poboación de acollida e trazando medidas de discriminación positiva para a poboación inmigrante, cun enfoque de xénero que permita ao colectivo migrante e á sociedade de acollida camiñar cara unha sociedade equitativa en canto á discriminación das mulleres.

O traballo en rede e a difusión dos servizos forma parte de todo o programa de forma transversal.

Ir al contenido