Programa de Investigación, Concienciación e Sensibilización Medio Ambiental

Obxectivo:

Investigar, formar e concienciar sobre as cuestións ambientais nas diferentes áreas de actividade da entidade e co apoio da poboación rural.

Liñas de acción prioritarias:

  • Sensibilización medioambiental do medio rural.
  • Investigación.
  • Recuperación do patrimonio cultural e medioambiental.
  • Banco de recuperación de sementes e recuperación de variedades locais.
  • Formación medioambiental.
  • Rescate de coñecemento para o desenvolvemento sostible.
  • Hortas ecolóxicas nos centros educativos da Comarca e fomento da agricultura ecolóxica.
Ir al contenido