Proxecto en 2023: equipamento

Programas 2023: Integral de intervención comunitaria no medio rural
09/02/2023
Programas 2023: o noso espazo
09/02/2023
Mostrar todo

Proxecto en 2023: equipamento

Mediante este proxecto pretendemos adquirir mobiliario para equipar aulas no novo centro de atención social co que contará a entidade no ano 2023 e no que pretendemos levar a cabo actividades grupais e de atención invididual con persoas maiores e persoas con discapacidade en Verín. Tamén pretendemos adquirir unha impresora multifunción coa que poder imprimir os materiais empregados nas actividades e apoiar nas xestións que nos son demandadas para apoio de xestións administrativas. Tamén sería preciso adquirir cadeiras, mesas e armarios para dar cumprimento a lei de protección de datos e gardar a documentación e os materiais empregados.

Ir al contenido