Abertas inscricións para novo itinerario con formación en poda e bodega, e informática.

O CDR Portas Abertas asiste ao I Encontro de “Biocuidados”
02/12/2022
Reunión do proxecto «Biocuidados» na Xunta
25/01/2023
Mostrar todo

Abertas inscricións para novo itinerario con formación en poda e bodega, e informática.

No marco do programa «Itinerarios integrados contra a despoboación» que levamos a cabo a través de Coceder iniciamos un novo itinerario que levamos a cabo entre xaneiro e abril de 2023.

Neste itinerario, no que seleccionaremos a 25 persoas participantes, realizaremos as seguintes accións:

  • Orientación laboral e asesoramento individualizado
  • Acompañamento e seguemento á inserción
  • Formación complementaria en «Igualdade de oportunidades e Sensibilización Medioambiental»
  • Accións formativas:
    • Poda da vide e traballos en bodega- 30 horas
    • Informática para o ámbito laboral-25 horas

Todas as persoas participantes deben realizar orientación e acompañamento, xa que se trata dun itinerario, no que realizamos a análise da empregabilidade, o plan de traballo, a orientación laboral e o acompañamento no desenvolvemento de competencias para acceder ao traballo.

Para participar pódese solicitar unha entrevista coa orientadora laboral no teléfono 988989508 ou no correo: orientacion @ cdrportasabertas.org

Trátase de accións gratuitas, xa que se levan a cabo a través do «Programa Operativo de Inclusión Socia e e Economía Social»,(POISES-CCI2014ES05SFOP012), dentro do seu eixo para promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación e confinanciados pola Xunta de Galicia a través do Programa Integral de Intervención Comunitaria no Medio Rural (con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado pola Consellería con competencias en materia de política social).

Ir al contenido