Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social

Obxectivo Xeral:

Desenvolver itinerarios adaptados cada unha das zonas rurais, ás peculiaridades das persoas beneficiarias e aos condicionantes das zonas rurais deprimidas onde se vai a desenvolver o programa.

Os obxectivos específicos que se perseguen son:

    • Mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación e/ou risco de exclusión social. Promover a igualdade de oportunidades e a participación en igualdade de condicións no mercado laboral da poboación do medio rural, especialmente o da muller rural.
    • Propoñer orientacións en coordinación cos servizos de emprego e os Servizos Sociais e de igualdade, así como con axentes de cada unha das zonas de actuación.
    • Ofrecer ás persoas beneficiarias unhas medidas adaptadas específicas para que poidan participar nos itinerarios integrados de inserción social e laboral.
    • Promover o autoemprego e emprendemento no medio rural.
    • Fomentar mediante o asesoramento e acompañamento individualizado, a autonomía das persoas participantes e o seu compromiso no proceso de inserción social e laboral.

“Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social” (POISES), cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE invierte en tu futuro) con cargo ó programa operativo do mesmo nome, pertencente ó  F.S.E. 2014-2020 (FSE 2014ES05SFOP012).