Programa Integral dirixido a Poboación Rural

Obxectivo: Promover o desenvolvemento integral das áreas onde traballamos, a través da coordinación e participación coas diferenzas das institucións a través dun conxunto de accións para lograr un desenvolvemento sostible que logra revertir o proceso de emigración, combater a pobreza, promover o emprego e igualdade de oportunidades, responder á crecente demanda de calidade de vida, saúde, seguridade, desenvolvemento persoal, formación e lecer, mellorando así o benestar da comunidade rural.

Liñas de acción prioritarias:

 • Información, orientación e asesoramento á poboación das zonas rurais sobre temas de interese, recursos, servizos, etc.
 • Traballo en rede con outras entidades sociais, institucións, administracións, etc.
 • Formación básica: alfabetización de grupos analfabetos, minorías étnicas, inmigrantes, alfabetización dixital e formación nas linguas da sociedade de acollida.
 • Inclusión social a través da formación ocupacional e profesional en diversos sectores que potencialmente crean emprego na rexión: sector de servizos, reciclaxe, agricultura, etc.
 • Talleres de formación para mellorar as capacidades, habilidades e empregabilidade a través de internet básica e avanzada, taller de busca activa de emprego, talleres de entrevistas, etc.
 • Apoio ao traballo por conta propia.
 • Formación para as persoas empregadas en áreas rurais.
 • Educación compensatoria con menores en áreas rurais a través de diversas actividades formativas: reforzo escolar, estudo adaptado, alfabetización didáctica, viaxes didácticas ...
 • O noso espazo. Servizo de educación non formal destinado a nenos en períodos extraescolares e de vacacións que permita a reconciliación da vida familiar, laboral e persoal.
 • Apoio a actividades transversais nos centros educativos.
 • Orientación laboral, formación e formación laboral cos mozos.
 • Atención e integración social das persoas con discapacidade.
 • Programa de redención de penas en beneficio da comunidade coa Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias.
 • Facer a Comarca máis dinámica: destacando as rutas de contrabando, promocionando artesanías como a cestería e o telar para asistir a feiras, xestionando o centro social polivalente en Vilarello da Cota.
 • Recuperación de oficios e tradicións.
 • Participación cidadá a través do voluntariado.