Programa Atención Integral a Persoas Maiores

Obxetivo: Facilitar a permanencia das persoas maiores no seu entorno e domicilio, con una maior calidade de vida a través de varias accións prestanto atención os/as principais coidadores.

Liñas de acción prioritarias:

  • Información, orientación e asesoramento para as persoas maiores e as súas familias.
  • Información e coordinación cos Servizos Sociais dos Concellos da Comarca, médicos de familia e asistentes sociais dos centros de saúde e do hospital de Verín.
  • Acompañamento aos anciáns que viven sos para realizar administrativos, médicos, ...
  • Formación para coidadores/as de persoas maiores e / ou dependentes.
  • Terapia ocupacional no domicilio con persoas maiores e apoio ás familias no domicilio.
  • Talleres de memoria
  • Talleres para mellorar as habilidades psicomotoras.
  • Actividades interxeracionais.