Programa Investigación, Formación e Sensibilización

Obxectivo: Investigar, formar e concienciar sobre as cuestións ambientais nas diferentes áreas de actividade e coa poboación rural do medio ambiente que a habita.

Liñas de acción prioritarias:

  • Sensibilización medioambiental do medio rural.
  • Investigación.
  • Recuperación do patrimonio cultural e medioambiental.
  • Banco de recuperación de sementes e recuperación de variedades.
  • Formación medioambiental.
  • Rescate de coñecemento para o desenvolvemento sostible.
  • Hortas exolóxicas sociais.