MISIÓN


Traballar coa comunidade rural en procesos de desenvolvemento integral e sostible, en coordinación con outros axentes sociais do territorio, para xerar mellores condicións de vida para a poboación rural e o seu ambiente.

VISIÓN

Contribuír á creación dun ambiente rural desenvolvido e sostible, económico, social, cultural e humano.

OBXECTIVOS

  • Ser un foco de iniciativas encamiñadas a promover e canalizar accións conxuntas coa Administración e outras entidades para a promoción social, educativa e económica das áreas rurais.
  • Traballar con grupos especialmente desfavorecidos para promover o desenvolvemento persoal e unha mellor calidade de vida.
  • Promover a participación e desenvolvemento de todos os membros da comunidade: nenos, mozos, homes e mulleres máis vellos, persoas con discapacidade e outros grupos en situacións de exclusión social.
  • Promover recursos e equipamentos sociais que permitan a atención dos distintos grupos sociais dos nosos pobos.